skip to Main Content
Избор на градско дърво

Избор на градско дърво

12.12.2018

Избор на градско дърво

Горската комисия на Англия е публикувала „Наръчник за градски дървета“, чрез който се дават насоки за избор на „правилния вид дърво за правилното място“. Наръчникът включва информация за управление на жизнения цикъл на градското дърво от възлагане на поръчки и подбор на вида до растителна защита. Наръчникът е на английски език и е адекватен за английските градове, но е добра референтна точка и за градовете в България.

Наръчникът може да бъде изтеглен безплатно тук.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel