skip to Main Content

ПОЛОЖИТЕЛНИЯТ ЕФЕКТ
OT ОЗЕЛЕНЕНИТЕ EBPOПEЙCKИ ГРАДОВЕ

АБОНИРАНЕ ЗА БЮЛЕТИНА

 

Урбанизацията и климатичните промени търсят нови решения за поддържането и подобряването на качествето на живот в нашите градове. Известно е, че обществените зелени пространства имат положителен ефект върху биоразнообразието, климата, благоденствието и качеството на въздуха. Това им въздействие гарантира на градоветеда стават все по-добри места за живот и работа.  „Зелени градове за устойчива Европа“ е платформа, която насърчава озеленяването на публичните пространства като представя иновативни идеи и информация базирана на научни изследвания и техническа експертиза. Дейностите й са насочени към темите: здраве, климат, икономика, биоразнообразие и социално сближаване.

 

За нас

Платформата „Зелени градове за устойчива Европа“ е създаден от Европейската асоциация на разсадниците (ENA (European Nurserystock Association) и организациите на декоративните разсадници в Англия, Белгия, България, Германия, Дания, Франция и Холандия.

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА

10.12.2018

Green Cities UK parliamentary launch London, England

The UK launch of Green Cities is kindly being hosted by Mr Peter Aldous MP in the House of Commons on the afternoon of Monday 10 December.

This prestigious event will include short speeches from senior local leaders as well as an overview of the Green Cities events that will be held across the UK between now and the end of 2020. Green Cities is being run in seven European countries: in the UK it is being delivered through the Green Infr

09.01.2019

Conference with politicians Christiansborg, Copenhagen

Byggeri eller bynatur?

Hvad skal kvadratmeterne i byerne bruges til – og hvordan får vi flere grønne områder og mere natur ind i byen?
Det er blot nogle af de spørgsmål, der søges svar på ved en konference med fagprofessionelle og politikere på Christiansborg 9. januar 2019.

- Alle er enige om at grønne områder og natur bidrager til folkesundheden og bæredygtige klimaløsninger - og a

18.01.2019 - 20.01.2019

General Assembly Danish Landscapers, Aarhus

Information is coming soon.


ПОЛОЖИТЕЛНИЯТ ЕФЕКТ ОТ ЖИВОТ СРЕД ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ И КАК МОЖЕТЕ ДА ДОПРИНЕСЕТЕ ЗА ТОВА.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel