skip to Main Content
Продукти

Продукти

Множество вариетети и сортове на дървета, храсти, многогодишни, едногодишни и луковични цветя могат да бъдат използвани, за да стане реалност Зеления град. Това са силни, здрави растения, които лесно преживяват неблагоприятните условия на градската среда и имат нужда от по-малко поддръжка. Можем да ги избираме на основата на украска на листната маса и цветовете, на размери и форми, както създаваме публични градски пространства, които подобряват качеството на живот в населените места. При внимателен подбор, растенията добавят красота към всеки сезон.

Правилото, което се прилага към всички растения, които се използват в обществените пространства е да се избере правилният вид за конкретното място. Защо не трябва да избираме солено-устойчиво растение за разполагане покрай улица? Правилния избор осигурява зелена околна среда сега и за в бъдеще.
Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel